Διοργάνωση

Η Ιστορία

Ο Ευρωπαϊκός διαγωνισμός CanSats in Europe διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 2010 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA). Από τότε έχουν λάβει χώρα οκτώ ευρωπαϊκοί διαγωνισμοί με ισάριθμες ελληνικές συμμετοχές. Οι ελληνικές αποστολές έχουν καταλάβει δύο φορές τη δεύτερη θέση, το 2012 και 2014.

Οι ελληνικές ομάδες που έχουν συμμετάσχει στο διαγωνισμό μέχρι σήμερα είναι οι εξής:

2010: Icaromenippus, 3ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης
2012: Ιcaromenippus 3D, 3ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης (2η θέση)
2014: Aristarchus, 3ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης (2η θέση)
2014: ViannoSat, Γενικό Λύκειο Βιάννου
2015: G-Rosseta, ΣΕΚ Αγίων Αναργύρων
2016: DIASat, Γενικό Λύκειο Γαζίου
2017: CAN.I.S., 26ο Γενικό Λύκειο Αθηνών – Μαράσλειο
2018: Zephyrus II, 7ο Γενικό Λύκειο Ιωαννίνων
2019: Orion, Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Η Ιδέα

Η ιδέα για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού CanSat in Greece προέκυψε τον Οκτώβρη του 2015, όταν στα πλαίσια μιας συζήτησης, για καινοτόμες δράσεις, που διοργάνωσε ο φοιτητικός οργανισμός IEEE NTUA SB, οι φοιτητές Ηλίας Ψυρούκης, Ηλίας Θεοδωρίδης και Στρατής Τσιρτσής πρότειναν τη διοργάνωση του διαγωνισμού με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι τρεις αυτοί φοιτητές συμμετείχαν στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό CanSat το 2012 ως μαθητές του 3ου Γενικού Λυκείου Μυτιλήνης με την ομάδα Icarommenipus 3D, κερδίζοντας τη δεύτερη θέση. Συνεχίζοντας την πορεία τους στον τομέα της τεχνολογίας, πέρασαν στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Θέλοντας να δώσουν στους Έλληνες μαθητές την ευκαιρία να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του διαγωνισμού, αποφάσισαν, ως μέλη του ΙΕΕΕ NTUA Student Branch, να διοργανώσουν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τον πανελλήνιο διαγωνισμό CanSat in Greece.

 

Ο πρώτος πανελλήνιος φοιτητικός διαγωνισμός CanSat in Greece, που φέτος διοργανώνεται από την SPIN – Space Innovation, προέκυψε από την ανάγκη να βιώσουν και φοιτητές μια τέτοια εμπειρία, του σχεδιασμού δηλαδή και της προσομοίωσης μια διαστημικής αποστολής.

Το Όραμα

Η καθιέρωση του φοιτητικού διαγωνισμού CanSat in Greece σε ετήσια βάση και σε πανελλήνιο επίπεδο αποτελεί το κοινό όραμα όλων των εθελοντών της SPIN – Space Innovation που εργάζονται για την υλοποίησή του. Η διοργάνωσή αυτή έχει ως στόχο της την ανάπτυξη μίας κοινότητας που θα στραφεί προς το διάστημα και θα αναγνωρίσει τις ευκαιρίες που της δίνονται μέσα από την ενασχόλησή της με αυτό.

Τι προσφέρει ο διαγωνισμός στους συμμετέχοντες?

Ο διαγωνισμός CanSat in Greece δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να περάσουν μέσα από όλα τα στάδια που ακολουθούνται στην διεξαγωγή ενός πραγματικού διαστημικού προγράμματος. Οι ομάδες καλούνται να οραματιστούν μια διαστημική αποστολή, να σχεδιάσουν το δορυφόρο τους, να πραγματοποιήσουν έρευνα αγοράς για την οικονομικότερη ανεύρεση των απαραίτητων εξαρτημάτων, να κατασκευάσουν το δορυφόρου, να κάνουν δοκιμές, να τον εκτοξεύσουν και τέλος να αναλύσουν και να παρουσιάσουν τα δεδομένα που κατέγραψε. Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι συμμετέχοντες:

Πετυχαίνουν καλύτερα αποτελέσματα μέσω της συνεργασίας και της ομαδικής δουλειάς.

Πετυχαίνουν καλύτερα αποτελέσματα μέσω της συνεργασίας και της ομαδικής δουλειάς.

Έρχονται σε επαφή με σύγχρονες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε πληθώρα εφαρμογών.

Έρχονται σε επαφή με σύγχρονες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε πληθώρα εφαρμογών.

Αποκτούν πρακτική εμπειρία σε τομείς σχετικούς με τη διαστημική τεχνολογία.

Αποκτούν πρακτική εμπειρία σε τομείς σχετικούς με τη διαστημική τεχνολογία.

Εξοικειώνονται με τη μεθοδολογία στην οποία βασίζεται η έρευνα.

Εξοικειώνονται με τη μεθοδολογία στην οποία βασίζεται η έρευνα.

Mαθαίνουν πώς να διαχειρίζονται ένα ολόκληρο project.

Mαθαίνουν πώς να διαχειρίζονται ένα ολόκληρο project.

Εξασκούν τις επικοινωνιακές τους ικανότητες.

Εξασκούν τις επικοινωνιακές τους ικανότητες.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή, τις διαδικασίες και τις φάσεις του φοιτητικού και του μαθητικού διαγωνισμού μπορείτε να ανατρέξετε στους αντίστοιχους ενημερωτικούς οδηγούς:

Ο Διοργανωτής

Διοργανωτής του εθνικού διαγωνισμού CanSat in Greece είναι η SPIN – Space Innovation. Η SPIN αποτελεί μία προσπάθεια νέων ανθρώπων με κοινό τους όραμα τη συνεισφορά στην ανάπτυξη του τομέα του διαστήματος. Η SPIN δημιουργήθηκε από μία ομάδα φοιτητών της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, οι οποίοι διοργάνωσαν τον πρώτο πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό διαστημικής, CanSat in Greece. Στόχος των ανθρώπων της SPIN σήμερα είναι η έρευνα και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών σχετικών με τη διαστημική, τη πυραυλική και τη ρομποτική. Μεγάλη σημασία για τη SPIN έχει, επίσης, η δημιουργία δράσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και τη διεύρυνση των γνώσεων των νέων.

Αρχείο Ομάδων

Μαθητικός Διαγωνισμός 2018

CAN.CAN
Elementary saveSatellite 1
Gaia
H2O
LIFE
Pegasus
Polyclitus
Ursa Minor
x-alon
Zephyrus II

Φοιτητικός Διαγωνισμός 2018

DoCO2
White Noise