Χορηγοί

Community Partners

CanSat in Greece 2017

Παρακάτω βρίσκονται οι χορηγοί της διοργάνωσης του CanSat in Greece 2017. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος για χορηγία στην διοργάνωση του CanSat in Greece 2018 παρακαλώ επικοινωνήστε στο: info@cansat.gr

Χρυσοί

Ασημένιοι

Απλοί

Υλικοτεχνικοί

Επικοινωνίας